Chủ Nhật, 04/06/2023       Đăng Nhập
   Đóng
Công ty tổ chức thành công đại hội cổ đông thường niên năm 2015

 Sáng thứ 7 ngày 28 tháng 3 năm 2015 Đại hội đồng cổ đông năm 2015 đã được tổ chức tại hội trường Công ty - 184 Lê Hồng Phong - Nha Trang.

 Về dự đại hội có ông Đỗ Trọng Quỳnh Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam, các ông trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cùng hơn 30 cổ đông sở hữu phần vốn chiếm 90% vốn góp. Thay mặt Ban điều hành Công ty ông Đặng Minh Hiến ủy viên hội đồng quản trị, Giám đốc công ty Vinaconex 17 báo cáo tình hình thực hiện nhiệm kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 và phương hướng kế hoạch năm 2015, báo cáo nêu bật những thành tựu đã đạt được trong năm 2014: Trong khó khăn chung của ngành xây dựng hoạt động SXKD của công ty vẫn có sự tăng trưởng, tình hành tài chính Công ty lành mạnh, nổi bật nhất là chỉ tiêu lợi nhuận đạt và vượt mức kế hoạch, tạo ra sự phấn khởi trong CBCNV và cổ đông dự họp, với những thành quả đạt được tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững của công ty trong những năm tiếp theo.

Cổ đông cũng đã nghe các báo cáo của Hội đồng quản trị, của Ban kiểm soát báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2014 và kế hoạch công tác năm 2015. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015, Báo cáo phân phối lợi nhuận trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2014. Vì lý do được Tổng công ty phân công công tác khác ông Lê Doanh Yên xin thôi tham gia HĐQT. Đại hội ghi nhận đóng góp của ông Lê Doanh Yên chủ tịch HĐQT đối với công ty 1 năm qua. Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019. 

Kết quả bầu cử ông Đỗ Trọng Quỳnh - Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam được bàu làm chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex 17 nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Đại hội tiến hành biều quyết thông qua các nội dung nghị sự với tỷ lệ nhất trí 100% số cổ đông dự họp.

Đại hội bế mạc lúc 11 giờ cùng ngày trong không khí phấn khởi, cổ đông tin tưởng vào sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty sẽ hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 mà nghị quyết đại hội đã thông qua nhằm đưa Công ty ngày một phát triển bền vững.

Một số hình ảnh tại Đại hội cổ đông năm 2015: 

               

                * Ông Lò Hồng Hiệp UVHĐQT - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014:

                  * Ông Nguyễn Tiền Giang UV Ban kiểm soát - Báo cáo hoạt động của BKS  năm 2014:

              * Ông Đặng Minh Hiến - UVHĐQT - Giám đốc Công ty trả lời chất vấn của Cổ đông: 

 

               * Ông Đỗ Trọng Quỳnh- Phó tổng giám đốc phát biểu tại Đại hội:               

* Chủ tịch Hội đồng quản trị ra mắt trước Đại hội:

              *Cổ đông biểu quyết thông qua Nghị Quyết Đại hội:


 Tin khác Đóng
 Lĩnh vực hoạt động Đóng
 Liên kết web Đóng
Dự báo thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ
UBCK Nhà nước
 Hành khúc Vinaconex Đóng

 Hỗ trợ trực tuyến Đóng
P. Kinh doanh
P. Kỹ thuật
Tel: (058) 3875.405
Fax: (058) 3875.410
Email: v17@vinaconex17.com.vn
 Thư viện Đóng

 Lượt truy cập Đóng

 

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 17 VINACONEX
Trụ sở chính: 184 Lê Hồng Phong - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 3875.405 / 3875.492 - Fax: (058) 3875.410
Email:
v17@vinaconex17.com.vn   -   vinaconex17@vnn.vn
Phát triển bởi CenIT