Thứ Sáu, 01/07/2022       Đăng Nhập
   Đóng
Công ty tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

 Sáng thứ hai ngày 21 tháng 3 năm 2016, Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần xây dựng sô 17 Vinaconex được tổ chức tại hội trường Công ty 184 Lê Hồng Phong - phường Phước Hải - Tp Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa

 Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 được tổ chức với sự có mặt của các thành viên trong Hội đồng quản trị Công ty và hơn 30 cổ đông sở hữu 90% vốn điều lệ.

Sau nghi thức khai mạc, Đại hội được nghe Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2015 và phương hướng kế hoạch năm 2016 do ông Đặng Minh Hiến - Ủy viên HĐQT - Giám đốc Công ty trình bày.

Giám đốc Công ty báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2015 và KH SXKD năm 2016

Đại hội được nghe ông Phạm Thế Hòa - UV HĐQT - Phó giám đốc Công ty thay mặt HĐQT đọc bao cáo hoạt động của HĐQT năm 2015, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi cổ tức năm 2015.

Ông Phạm Thế Hòa - UVHĐQT - Phó GĐ Công ty thông qua báo cáo hoạt động của HDQT năm 2015.

Đại hội cũng được nghe Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát công ty trong năm 2015 và phương hướng hướng hoạt động của BKS trong năm 2016, đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán do ông Đặng Thanh Huấn - Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày.

Đại hội đã bầu bổ sung 2 thành viên hội đồng quản trị, do các ông Đỗ Trọng Quỳnh và Nguyễn Văn Trung có đơn từ nhiệm HĐQT nên HĐQT công ty đã bầu bổ sung ông Dương Văn Mậu - Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty VINACONEX và ông Nguyễn Quốc Hải - Trưởng Văn phòng đại diện VINACONEX tại miền Trung vào HĐQT Công ty. Sau đó HĐQT đã họp và bầu ông Dương Văn Mậu -  Phó Tổng giám đốc  Tổng công ty VINACONEX làm Chủ tịch HĐQT Công ty CP xây dựng số 17 Vinaconex.

Sau phần ra mắt HĐQT, Đại hội được nghe ý kiến chỉ đạo của ông Dương Văn Mậu - Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex 17 phát biểu.

Sau khi biểu quyết thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội, Đại hội cổ đông năm 2016 kết thúc lúc 11 giờ 30 cùng ngày. 

Ông Đặng Thanh Huấn trưởng Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội

Hội đồng quản trị mới ra mắt trước Đại hội

Ông Dương Văn Mậu - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty CP VINACONEX - Chủ tịch HĐQT VINACONEX 17 phát biểu chỉ đạo.

 Tin khác Đóng
 Lĩnh vực hoạt động Đóng
 Liên kết web Đóng
Dự báo thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ
UBCK Nhà nước
 Hành khúc Vinaconex Đóng

 Hỗ trợ trực tuyến Đóng
P. Kinh doanh
P. Kỹ thuật
Tel: (058) 3875.405
Fax: (058) 3875.410
Email: v17@vinaconex17.com.vn
 Thư viện Đóng

 Lượt truy cập Đóng

 

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 17 VINACONEX
Trụ sở chính: 184 Lê Hồng Phong - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 3875.405 / 3875.492 - Fax: (058) 3875.410
Email:
v17@vinaconex17.com.vn   -   vinaconex17@vnn.vn
Phát triển bởi CenIT