Thứ Năm, 25/04/2024       Đăng Nhập
   Đóng
Công ty Cổ phần xây dựng số 17 Vinaconex Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

 Chiều thứ 5 ngày 16 tháng 3 năm 2017 tại Hội trường Công ty 184 Lê Hồng Phong - Nha Trang.

 Hội đồng quản trị Công ty Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017. Về dự đại hội gồm các đồng chí thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty và toàn thể cổ đông chốt danh sách đến ngày 01 tháng 3 năm 2017.

Đại hội được nghe ông Đặng Minh Hiến - UVHĐ quản trị, giám đốc Công ty thay mặt Ban điều hành trình bày Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2017. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 do ông Dương Văn Mậu- Phó Tổng giám đốc Tổng công ty - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày. Đại hội cũng đã thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016; Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017.

Đại hội được nghe báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 do Ông Đặng Thanh Huấn - Trưởng Ban kiểm soát trình bày.

Đại hội cũng đã thông qua Báo cáo sửa đổi Điều lệ Công ty.

Năm 2017 do tình hình sản xuất kinh doanh gặp khó khăn về việc làm, nên chưa đạt chỉ tiêu doanh thu theo kế hoạch nhưng vẫn đảm bảo tỷ lệ lợi nhuận và mức chi cổ tức 10% như Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2016 đã đề ra.

Cổ đông dự đại hội đều thống nhất nội dung các báo cáo của Đoàn chủ tịch Đại hội thông qua, và biểu quyết nhất trí 100% các nội dung báo cáo và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017. Đại hội kết thúc lúc 16 giờ 30 cùng ngày.

Ông Đặng Minh Hiến - Giám đốc Công ty Báo cáo tình hình SXKD 2016 và KH năm 2017

Ông Dương Văn Mậu - Chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT

Ông Đặng Thanh Huấn - Trưởng ban kiểm soát Báo cáo

Cổ đông biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội

 Tin khác Đóng
 Lĩnh vực hoạt động Đóng
 Liên kết web Đóng
Dự báo thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ
UBCK Nhà nước
 Hành khúc Vinaconex Đóng

 Hỗ trợ trực tuyến Đóng
P. Kinh doanh
P. Kỹ thuật
Tel: (058) 3875.405
Fax: (058) 3875.410
Email: v17@vinaconex17.com.vn
 Thư viện Đóng

 Lượt truy cập Đóng

 

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 17 VINACONEX
Trụ sở chính: 184 Lê Hồng Phong - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 3875.405 / 3875.492 - Fax: (058) 3875.410
Email:
v17@vinaconex17.com.vn   -   vinaconex17@vnn.vn
Phát triển bởi CenIT