Thứ Năm, 25/04/2024       Đăng Nhập
   Đóng
Công ty tổ chức thành công Đại hội cổ đông năm 2018

Chiếu ngày 21 tháng 3 năm 2018, tại Văn phòng Công ty Vinaconx 17- 184 Lê Hồng Phong Nha Trang

Công ty cổ phần xây dựng số 17 Vinaconex tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

Về dự đại hội có các ông trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty.

Đại hội vinh dự được đón tiếp ông Đỗ Trọng Quỳnh - Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Xây dựng Việt Nam. Về dự đại hội kỳ này có mặt của 28 cổ đông nắm giữ 91% vốn điều lệ của Công ty.

Đại hội được nghe các báo cáo:

- Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch năm 2018 do Giám đốc Công ty trình bày.

- Báo cáo hoạt động của HĐQT công ty năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ của HĐQT năm 2018 do Chủ tịch HĐQT trình bày;

- Báo cáo tài chính năm 2017, phương án phân phối lợi nhuận, chi cổ tức năm 2017 do giám đốc Công ty báo cáo;

- Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 do Chủ tịch HĐQT trình bày;

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.

Đại hội được nghe nhiều ý kiến đóng góp của cổ đông cho mục tiêu phát triển công ty. Đặc biệt có ý kiến của Tổng giám đốc Tổng công ty CP Vinaconex đại diện cho phần vốn chi phối yêu cầu phải xây dựng thương hiệu Vinaconex tại Nha Trang trở thành một đơn vị mạnh trong thời gian sắp tới.

Sau phần thảo luận, các Cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2018. Tỷ lệ nhất trí 100%.

Cổ đông tin tưởng với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Tổng công ty Xuất nhập khẩu Xây dựng Việt Nam trong thời gian tới Vinaconex 17 sẽ hoành thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch như Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2018 đã thông qua.

 Một số hình ảnh tại đại hội:

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Giám đốc công ty báo cáo trước Đại hội

Chủ tịch HĐQT công ty báo cáo trước Đại hội

Trưởng Ban Kiểm soát thông qua Báo cáo của BKS

Tổng giám đốc Tổng công ty phát biểu

Cổ đông biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội Cổ đông năm 2018

 Tin khác Đóng
 Lĩnh vực hoạt động Đóng
 Liên kết web Đóng
Dự báo thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ
UBCK Nhà nước
 Hành khúc Vinaconex Đóng

 Hỗ trợ trực tuyến Đóng
P. Kinh doanh
P. Kỹ thuật
Tel: (058) 3875.405
Fax: (058) 3875.410
Email: v17@vinaconex17.com.vn
 Thư viện Đóng

 Lượt truy cập Đóng

 

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 17 VINACONEX
Trụ sở chính: 184 Lê Hồng Phong - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 3875.405 / 3875.492 - Fax: (058) 3875.410
Email:
v17@vinaconex17.com.vn   -   vinaconex17@vnn.vn
Phát triển bởi CenIT