Thứ Năm, 25/04/2024       Đăng Nhập
   Đóng
Công ty tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên 2019

 

Sáng ngày 18/03/2019 tại hôi trường công ty vinaconex 17 tại 184 Lê Hông Phong, thành phố Nha Trang, Công ty cổ phần xây dựng số 17 Vinaconex đã tổ chức đại hội cổ đông. Đại hội cổ đông năm 2019 là Đại hội hết nhiệm kỳ và cũng là Đại hội đầu tiên chuyển đổi chủ sở hữu từ sở hữu Nhà nước chi phối sang sở hữu Tư nhân.

 Về dự đại hội cổ đông năm 2019 gồm có:

 Đại diện Tổng công ty có ông Đặng Thanh Huấn - Giám đốc Ban Tài chính - Kế toán trưởng Tổng công ty Cổ phần Vinaconex, Trưởng Ban kiểm soát Công  ty CP Vinaconex 17.

 Về dự Đại hội còn có các ông trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành Công ty và 32 cổ đông công ty.

 Đại hội được nghe báo cáo tình hình Sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 do ông Đặng Minh Hiến - Ủy viên HĐQT - Giám đốc Công ty trình bày. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 do ông Phạm Thế Hòa - UVHĐQT Công ty trình bày. Ông Đặng Thanh Huấn - Trưởng ban kiểm soát trình bày báo cáo của ban kiểm soát, phát biểu về định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới.

 Đại hội đã thảo luận đi đến nhất trí thông qua các nội dung:

  - Thay đổi Điều lệ quy định về số lượng thành viên Hội đồng quản trị;

  - Đổi tên công ty thành Công ty cổ phần Vinaconex Nha Trang;

  - Tăng vốn điều lệ lên 50 tỷ đồng;

  - Thực hiện chủ trương đầu tư các dự án.

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định các nội dung nêu trên trong những thời điểm thích hợp.

Đại hội đã thống nhất với sự đồng thuận cao bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 03 thành viên:

   - Ông Dương Văn Mậu - Chủ tịch HĐQT

   - Ông Nguyễn Hữu Tới - Thành viên HĐQT

   - Ông Đặng Minh Hiến - Thành viên HĐQT

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2014: 03 thành viên:

   - Ông Vũ Văn Mạnh - Trưởng Ban KS

   - Ông Chu Quang Minh - Thành viên BKS

   - Ông Nguyễn Tiền Giang - Thành viên BKS

 Đại hội đã thảo luận và thống nhất biểu quyết nhất trí cao thông qua nghị quyết đại hội cổ đông năm 2019. Sau một buổi làm việc với tinh thần trách nhiệm cao đến 11 giờ 45 đại hội cổ đông năm 2019 đã kết thúc và thành công tốt đẹp.

Một vài hình ảnh tại Đại hội:


Ông Đặng Minh Hiến - UVHĐQT, Gíam đốc Công ty báo cáo 

Toàn cảnh Đại hội

Ông Đặng Thanh Huấn - Đại diện Tổng công ty phát biểu

Cổ đông biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội

Đại hội tri ân và tặng hoa cho HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2014 -2019

 Tin khác Đóng
 Lĩnh vực hoạt động Đóng
 Liên kết web Đóng
Dự báo thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ
UBCK Nhà nước
 Hành khúc Vinaconex Đóng

 Hỗ trợ trực tuyến Đóng
P. Kinh doanh
P. Kỹ thuật
Tel: (058) 3875.405
Fax: (058) 3875.410
Email: v17@vinaconex17.com.vn
 Thư viện Đóng

 Lượt truy cập Đóng

 

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 17 VINACONEX
Trụ sở chính: 184 Lê Hồng Phong - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 3875.405 / 3875.492 - Fax: (058) 3875.410
Email:
v17@vinaconex17.com.vn   -   vinaconex17@vnn.vn
Phát triển bởi CenIT