Thứ Hai, 24/06/2024       Đăng Nhập
   Đóng
Công trình thủy lợi

- Hệ thống kênh mương thủy nông Đồng Cam – Tỉnh Phú Yên

- Hệ thống kênh Tam Giang huyện Tuy An – Tỉnh Phú Yên

- Kênh mương thủy lợi Suối Dầu – Tỉnh Khánh Hòa

- Hệ thống kênh xả – Nhà máy thủy điện Ba Hạ, Tỉnh Phú Yên

- Kênh thuỷ lợi huyện Sông Hinh - Tỉnh Phú Yên

Thi công kênh xả – Nhà máy Thủy điện Ba Hạ – Tỉnh Phú Yên

 Tin khác Đóng
 Lĩnh vực hoạt động Đóng
 Liên kết web Đóng
Dự báo thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ
UBCK Nhà nước
 Hành khúc Vinaconex Đóng

 Hỗ trợ trực tuyến Đóng
P. Kinh doanh
P. Kỹ thuật
Tel: (058) 3875.405
Fax: (058) 3875.410
Email: v17@vinaconex17.com.vn
 Thư viện Đóng

 Lượt truy cập Đóng

 

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 17 VINACONEX
Trụ sở chính: 184 Lê Hồng Phong - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 3875.405 / 3875.492 - Fax: (058) 3875.410
Email:
v17@vinaconex17.com.vn   -   vinaconex17@vnn.vn
Phát triển bởi CenIT