Thứ Hai, 24/06/2024       Đăng Nhập
   Đóng
Công ty Cổ phần xây dựng số 17 Vinaconex đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2012.

Công ty Cổ phần xây dựng số 17 Vinaconex đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2012. Để tổng kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của năm tài chính 2011 và thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty.
 
       Thành công bước đầu của Đại hội được ghi nhận bằng sự tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 là 24 đại biểu, sỡ hữu hoặc đại diện đối với 1.324.902 cổ phần, tương đương với 88% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần xây dựng số 17 Vinaconex. Bên cạnh đó là sự tham dự của Đại diện lãnh đạo Tổng Công ty cổ phần Vinaconex, các Đơn vị thành viên Tổng công ty tại khu vực Miền Trung và Tây Nguyên đến dự và gửi lẵng hoa chúc mừng.
      Tại đại hội, Đoàn chủ tịch đã thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và kế hoạch năm 2012. Năm 2011, một năm có nhiều khó khăn của nền kinh tế thế giới và trong nước, nhất là các doanh nghiệp xây dựng. Nhưng CBCN viên trong toàn Công ty đoàn kết, vượt khó cùng với sự quan tâm của văn phòng Tổng Công ty cổ Vinaconex tại Đà nẵng, đặc biệt là sự nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và toàn thể CBCNV đã hoàn thành được các chỉ tiêu kinh tế năm 2011.
 
     Tại Đại hội cổ đông còn được Đoàn chủ tịch và Ban Kiểm soát trình và xin ý kiến thông qua tại các nội dung khác như: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát; Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán; Tờ trình thông qua báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2011 và kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, năm 2012;  Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty.
     Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần CPXD số 17 Vinaconex đã thành công tốt đẹp với sự biểu quyết tán thành 100% của các cổ đông đại diện cho số cổ phần biểu quyết tại Đại hội về các nội dung:

1.         Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2011.
2.         Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2012. Các chỉ tiêu chính:
3.         Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2011; kế hoạch hoạt động năm 2012.
4.         Báo cáo hoạt động BKS năm 2011; kế hoạch hoạt động năm 2012.
5.         Báo cáo kết quả tài chính năm 2011 đã được kiểm toán.
6.         Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2012.
7.         Phương án phân phối lợi nhuận 2011.
8.         Báo cáo chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2011 và phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, Quỹ tiền lương lao động gián tiếp năm 2012.
            Với sự tán thành tuyệt đối của các Cổ đông tham dự Đại hội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 đã thành công tốt đẹp, đồng thời sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành các kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 với quyết tâm xây dựng thương hiệu Vinaconex nói chung và xây dựng Vinaconex 17 trở thành doanh nghiệp xây dựng có uy tín tại Khu vực.
 Một số hình ảnh của Đại hội:
Đồng chí Trần Xuân Bình - Trưởng Ban tổ chức đại hội, đọc biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và giới thiệu đại biểu.
 
 
Đồng chí Đặng Minh Hiến - Giám đốc Công ty đọc báo cáo SXKD năm 2011 và kế hoach SXKD năm 2012.

Đồng chí Vương Công San - Phó TGĐ Tổng công ty Vinaconex - Chủ tịch HĐQT Công ty CPXD số 17 Vinaconex, báo cáo hoạt động HĐQT và phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Đại diện các cổ đông tham dự đại hội

 Tin khác Đóng
 Lĩnh vực hoạt động Đóng
 Liên kết web Đóng
Dự báo thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ
UBCK Nhà nước
 Hành khúc Vinaconex Đóng

 Hỗ trợ trực tuyến Đóng
P. Kinh doanh
P. Kỹ thuật
Tel: (058) 3875.405
Fax: (058) 3875.410
Email: v17@vinaconex17.com.vn
 Thư viện Đóng

 Lượt truy cập Đóng

 

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 17 VINACONEX
Trụ sở chính: 184 Lê Hồng Phong - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 3875.405 / 3875.492 - Fax: (058) 3875.410
Email:
v17@vinaconex17.com.vn   -   vinaconex17@vnn.vn
Phát triển bởi CenIT