Thứ Năm, 25/04/2024       Đăng Nhập
   Đóng
Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.

 Sáng ngày 21 tháng 3 năm 2014, Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 được tổ chức tại Văn phòng công ty 184 Lê Hồng Phong - Nha Trang - Khánh Hòa.

 Được sự thỏa thuận của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần xuất  nhập khẩu Xây dựng Việt Nam, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 17 Vinaconex đã tổ chức Đại hội cổ đông  thường niên năm 2014 vào lúc 8 giờ 30 thứ sáu ngày 21/3/2014.

Đại hội được nghe Báo cáo Tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2013 và Phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2014 do ông Đặng Minh Hiến - UVHĐQT - Giám đốc Công ty trình bày:

Đ/C Đặng Minh Hiến - giám đốc công ty thông qua Báo cáo

Sau phần báo cáo của Giám đốc công ty, Đại hội được nghe Báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2013 và Báo cáo hết nhiệm kỳ 5 năm của Hội đồng quản trị do ông Vương Công San - phó Tổng giám đốc Tổng công ty Cổ phần xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty Vinaconex 17 trình bày.

Đ/c Vương Công San - chủ tịch HĐQT thông qua báo cáo của HĐQT

Đại hội ghi nhận những công lao to lớn của đồng chí Vương Công San chủ tịch HĐQT trong nhiệm kỳ qua đã đưa Công ty Vinaconex 17 từ là một đơn vị nhiều khó khăn trở thành đơn vị vững mạnh có đủ việc làm và kinh doanh có lãi.

Ông Lê Doanh Yên Phó Tổng giám đốc tặng hoa cho ông Vương Công San chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2009 - 2014::

Đại hội được nghe Báo cáo thẩm tra hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 của Ban kiểm soát và Báo cáo hết nhiệm kỳ. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014 do ông Đặng Thanh Huấn - Trưởng Ban kiểm soát trình bày.

Đ/c Đặng Thanh Huấn - Trưởng Ban kiểm soát thông qua báo cáo

Đại hội đã tham gia ý kiến đóng góp các Báo cáo và thống nhất nội dung các báo cáo đã trình bày. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2014.

Đại hội đã đề cử và bầu thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát. Sau khi có kết quả của Ban kiểm phiếu HĐQT đã họp để bầu Chủ tịch hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cũng họp để bầu trưởng Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2014 - 2019 với kết quả như sau:

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Ông : Lê Doanh Yên - Phó TGĐ Tổng Công ty - Chủ tịch 

2. Ông : Lò Hồng Hiệp - Phó GĐ Ban XD Tổng công ty - Ủy viên

3. Ông : Đặng Minh Hiến - Giám đốc công ty - Ủy viên

4. Ông : Phạm Thế Hòa - Phó Giám đốc Công ty - Ủy viên

5. Ông : Nguyễn Văn Trung - Phó TGĐ Công ty CP Vinaconex 25 - Ủy viên

BAN KIỂM SOÁT:

1. Ông : Đâng Thanh Huấn - Trưởng BKS Tổng công ty - Trưởng Ban

2. Ông : Nguyễn Tiền Giang -  Thành viên

3. Bà    : Lê Trường Dạ Lệ - Thành viên

Đồng chí Lê Doanh Yên - Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty CP Vinaconex - Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 - 2019 phát biểu với Đại hội:

Đ/c Lê Doanh Yên chủ tịch HĐQT khóa mới phát biểu

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 ra mắt đại hội.

HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2014 - 2019 ra mắt Đại hội

 Tin khác Đóng
 Lĩnh vực hoạt động Đóng
 Liên kết web Đóng
Dự báo thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ
UBCK Nhà nước
 Hành khúc Vinaconex Đóng

 Hỗ trợ trực tuyến Đóng
P. Kinh doanh
P. Kỹ thuật
Tel: (058) 3875.405
Fax: (058) 3875.410
Email: v17@vinaconex17.com.vn
 Thư viện Đóng

 Lượt truy cập Đóng

 

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 17 VINACONEX
Trụ sở chính: 184 Lê Hồng Phong - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 3875.405 / 3875.492 - Fax: (058) 3875.410
Email:
v17@vinaconex17.com.vn   -   vinaconex17@vnn.vn
Phát triển bởi CenIT