Thứ Năm, 25/04/2024       Đăng Nhập
   Đóng
Đại hội đồng cổ đông năm 2020 thành công tốt đẹp

 Sáng 12/3/2020 tại TP Nha Trang – tỉnh Khánh Hòa, ĐHĐCĐ thường niên của Công ty cổ phần Xây dựng số 17 Vinaconex (Vinaconex 17) đã thành công tốt đẹp.

Đoàn chủ tịch điều hành ĐHĐCĐ năm 2020 gồm có: Chủ tọa là ông Đặng Minh Hiến – Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty; ông Lê Thái An Khương – Phó Giám đốc Công ty.

Tại đại hội, cổ đông đã biểu quyết thông qua các báo cáo:

Hoạt động SXKD 2019 và Kế hoạch SXKD 2020; Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2019; Báo cáo của HĐQT; Báo cáo của BKS; Báo cáo về chi trả tiền thù lao cho thành viên HĐQT – BKS Công ty năm 2019 và phương án chi trả năm 2020; Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019; thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2020.

(Ông Đặng Minh Hiến - UV HĐQT, Giám đốc Công ty - Chủ tọa Đại hội báo cáo các nội dung tại Đại hội)

(Quang cảnh Đại hội)

Năm 2019, tiếp tục là năm khó khăn đối với lĩnh vực xây lắp của Công ty. Trong bối cảnh đầu tư công hạn chế, việc cạnh tranh đấu thầu gay gắt Công ty đã nỗ lực duy trì hoạt động ổn định, tiết giảm chi phí, đảm bảo thu nhập và các chế độ cho người lao động.

Năm 2020, Vinaconex 17 đặt kế hoạch mục tiêu tăng trưởng từ 50% đến 100% cho từng lĩnh vực xây lắp, kinh doanh chợ Phan Rang, cho thuê kho. Để đạt được các mục tiêu kế hoạch trong năm tài khóa này, công ty đưa ra ra kế hoạch sản xuất kinh doanh với mục tiêu cốt lõi là vận hành an toàn bền vững, tối ưu hóa các chi phí doanh nghiệp, đầu tư điện năng lượng mặt trời, tập trung nguồn lực cùng Tổng công ty triển khai các cơ hội đầu tư trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và các tỉnh lân cận.

 Tin khác Đóng
 Lĩnh vực hoạt động Đóng
 Liên kết web Đóng
Dự báo thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ
UBCK Nhà nước
 Hành khúc Vinaconex Đóng

 Hỗ trợ trực tuyến Đóng
P. Kinh doanh
P. Kỹ thuật
Tel: (058) 3875.405
Fax: (058) 3875.410
Email: v17@vinaconex17.com.vn
 Thư viện Đóng

 Lượt truy cập Đóng

 

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 17 VINACONEX
Trụ sở chính: 184 Lê Hồng Phong - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 3875.405 / 3875.492 - Fax: (058) 3875.410
Email:
v17@vinaconex17.com.vn   -   vinaconex17@vnn.vn
Phát triển bởi CenIT