Thứ Sáu, 19/07/2024       Đăng Nhập
   Đóng
Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

 

     Sáng ngày 18/03/2021 tại trụ sở chính của công ty số 442 Lê Hông Phong, phường Phước Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Công ty cổ phần xây dựng số 17 Vinaconex đã tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. 

 Về dự đại hội lần này gồm có:

 Đại diện cổ đông Vinaconex có ông Nguyễn Khắc Hải - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty cổ phần Vinaconex.

 Về dự Đại hội còn có các ông trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành Công ty và 27 cổ đông cá nhân.

 Đại hội được nghe báo cáo tình hình Sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 do ông Đỗ Huy Thế - Giám đốc Công ty trình bày. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 do ông Đặng Minh Hiến - Thường trực HĐQT Công ty trình bày. Ông Nguyễn Tiền Giang - Thành viên kiểm soát trình bày báo cáo của ban kiểm soát.

 Đại hội đã thảo luận đi đến nhất trí thông qua các nội dung:

  - Thay đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật doanh nghiệp có hiệu lực ngày 01/01/2021;

  - Tăng vốn điều lệ Công ty;

  - Đồng ý chủ trương đầu tư dự án do HĐQT trình bày;

  - Phê Duyệt các quy chế và các nội dung quan trọng khác...

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định các nội dung nêu trên trong những thời điểm thích hợp.

Đại hội đã thống nhất với sự đồng thuận cao bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Các thành viên HĐQT sau khi bầu bổ sung gồm có:

   - Ông Nguyễn Khắc Hải - Chủ tịch HĐQT

   - Ông Đỗ Huy Thế - Thành viên HĐQT - Giám đốc điều hành Công ty

   - Ông Đặng Minh Hiến - Thành viên HĐQT thường trực

 Đại hội đã thảo luận và thống nhất biểu quyết nhất trí cao thông qua nghị quyết đại hội cổ đông năm 2021. Sau một buổi làm việc với tinh thần trách nhiệm cao đến 11 giờ 35 đại hội cổ đông năm 2021 đã kết thúc và thành công tốt đẹp.

Một vài hình ảnh tại Đại hội:

Quang cảnh Đại hội

Quang cảnh Đại hội

Giám đốc Đỗ Huy Thế báo cáo Đại hội

Ông Đỗ Huy Thế - Giám đốc Công ty trình bày các báo cáo

Thường trực HĐQT báo cáo Đại hội

Ông Đặng Minh Hiến - Thường trực HĐQT trình bày các báo cáo

Đại hội biểu quyết các nội dung

Cổ đông biểu quyết các vấn đề được thảo luận tại Đại hội

Các thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT

Tân Chủ tịch HĐQT phát biểu

 Tin khác Đóng
 Lĩnh vực hoạt động Đóng
 Liên kết web Đóng
Dự báo thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ
UBCK Nhà nước
 Hành khúc Vinaconex Đóng

 Hỗ trợ trực tuyến Đóng
P. Kinh doanh
P. Kỹ thuật
Tel: (058) 3875.405
Fax: (058) 3875.410
Email: v17@vinaconex17.com.vn
 Thư viện Đóng

 Lượt truy cập Đóng

 

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 17 VINACONEX
Trụ sở chính: 184 Lê Hồng Phong - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 3875.405 / 3875.492 - Fax: (058) 3875.410
Email:
v17@vinaconex17.com.vn   -   vinaconex17@vnn.vn
Phát triển bởi CenIT