Thứ Hai, 24/06/2024       Đăng Nhập
   Đóng
Thông tin về Bộ phận quan hệ cổ đông

 

     Kính gửi: Quý cổ đông

     Công ty xin thông báo đến quý cổ đông danh sách thành viên Ban quan hệ cổ đông của Công ty để tiện việc liên hệ giải quyết công việc liên quan đến cổ đông:

1. Thành viên Ban:

- Ông Lê Huy Vinh, Kế toán trưởng                                    - Trưởng Ban

           Điện thoại: 058. 3875336

- Ông Lê Minh Khán, thư ký Hội đồng quản trị                 - Thường trực

           Điện thoại: 058. 3875405     Di động: 091 3413399

           Email: khanhle107@.com

2. Nhiệm vụ:

- Tiếp nhận, xử lý, giải đáp các yêu cầu và kiến nghị của quý cổ đông.

- Giải quyết những vấn đề liên quan đến cổ phần của Công ty.

     Trân trọng thông báo!

 Tin khác Đóng
 Lĩnh vực hoạt động Đóng
 Liên kết web Đóng
Dự báo thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ
UBCK Nhà nước
 Hành khúc Vinaconex Đóng

 Hỗ trợ trực tuyến Đóng
P. Kinh doanh
P. Kỹ thuật
Tel: (058) 3875.405
Fax: (058) 3875.410
Email: v17@vinaconex17.com.vn
 Thư viện Đóng

 Lượt truy cập Đóng

 

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 17 VINACONEX
Trụ sở chính: 184 Lê Hồng Phong - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 3875.405 / 3875.492 - Fax: (058) 3875.410
Email:
v17@vinaconex17.com.vn   -   vinaconex17@vnn.vn
Phát triển bởi CenIT