Thứ Năm, 25/04/2024       Đăng Nhập
   Đóng
Thông báo chi cổ từc năm 2015

 

 Thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2016, Từ ngày 25/3/2016 Công ty Vinaconex 17 đã tiến hành chi trả cổ tức năm 2015 cho quý cổ đông, mức chi 10%. Vậy thông báo quý cổ đông nếu ở gần công ty thì đến Văn phòng Công ty (Phòng Tài chính Kế hoạch) tại 184 Lê Hồng Phong - Nha Trang để nhận, các cổ đông ở xa làm giấy đề nghị chi trả cổ tức ghi rõ tên cổ đông, sổ cổ phần sơ hữu và số tài khoàn, tên ngân hàng fax về số máy 058 3875 410 để Công ty chuyển khoàn tiền cổ tức qua ngân hàng.

Vậy thông báo để Quý cổ đông được biết và thực hiện.

 Tin khác Đóng
 Lĩnh vực hoạt động Đóng
 Liên kết web Đóng
Dự báo thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ
UBCK Nhà nước
 Hành khúc Vinaconex Đóng

 Hỗ trợ trực tuyến Đóng
P. Kinh doanh
P. Kỹ thuật
Tel: (058) 3875.405
Fax: (058) 3875.410
Email: v17@vinaconex17.com.vn
 Thư viện Đóng

 Lượt truy cập Đóng

 

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 17 VINACONEX
Trụ sở chính: 184 Lê Hồng Phong - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 3875.405 / 3875.492 - Fax: (058) 3875.410
Email:
v17@vinaconex17.com.vn   -   vinaconex17@vnn.vn
Phát triển bởi CenIT