Thứ Hai, 24/06/2024       Đăng Nhập
   Đóng
Thông báo chi cổ tức năm 2017

Thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2018, Từ ngày 10/4/2017 Công ty cổ phần Vinaconex 17 tiến hành chi trả tiền cổ tức năm 2017 cho quý cổ đông, mức chi 7%. Vậy thông báo quý cổ đông nếu ở gần thì đến Văn phòng Công ty (Phòng Tài chính Kế hoạch) tại 184 Lê Hồng Phong - Nha Trang để nhận; Các cổ đông ở xa làm giấy đề nghị chi trả cổ tức ghi rõ tên cổ đông, sổ cổ phần sở hữu và số tài khoản, tên ngân hàng rồi fax về số máy 058 3875 410 để Công ty chuyển khỏan tiền cổ tức qua ngân hàng.

Vậy thông báo để Quý cổ đông được biết và thực hiện. Số điện thoại cần liên hệ: 0258.3875405.

 Tin khác Đóng
 Lĩnh vực hoạt động Đóng
 Liên kết web Đóng
Dự báo thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ
UBCK Nhà nước
 Hành khúc Vinaconex Đóng

 Hỗ trợ trực tuyến Đóng
P. Kinh doanh
P. Kỹ thuật
Tel: (058) 3875.405
Fax: (058) 3875.410
Email: v17@vinaconex17.com.vn
 Thư viện Đóng

 Lượt truy cập Đóng

 

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 17 VINACONEX
Trụ sở chính: 184 Lê Hồng Phong - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 3875.405 / 3875.492 - Fax: (058) 3875.410
Email:
v17@vinaconex17.com.vn   -   vinaconex17@vnn.vn
Phát triển bởi CenIT